Organizatorzy:
     

Współpraca:
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Forum Nowoczesnej
Diabetologii

23-24 listopada 2018 | Poznań

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy za Państwa udział i wsparcie w organizacji 1 Forum Nowoczesnej Diabetologii 2018. Cieszymy się, iż Forum zyskało tak duże zainteresowanie i dobrą opinię wszystkich interesariuszy, którzy wzięli w nim udział w ramach warsztatów, wykładów oraz otwartej dla publiczności i mediów II debaty ekspertów: Diabetes Innovations Day.

To były wyjątkowe 2 dni łączące wszystkich, którym zależy na sukcesie programu Nowoczesnej Diabetologii. Uświadomiły nam one, że rewolucja technologiczna w leczeniu cukrzycy już się wydarzyła i nie jest kwestią przyszłości, ale naszą codziennością. Dotarcie z tą wiedzą do pacjentów i lekarzy jest naszym wspólnym obowiązkiem. Forum Nowoczesnej Diabetologii jest miejscem, gdzie merytorycznie  rozmawiamy o innowacjach, które stają się codzienną praktyką każdego chorego.

Dziękujemy wszystkim ekspertom, którzy wsparli Forum swoją wiedzą i pasją. Mamy nadzieję, że udział w 1 Forum Nowoczesnej Diabetologii przyniósł Państwu spełnienie zarówno zawodowe, jak i prywatne, i będzie dla Państwa przyczynkiem do dalszej pracy, w której sens i wartość głęboko wierzymy.

Dziękujemy wszystkim partnerom organizacyjnym i sponsorom. Jesteśmy przekonani, że Państwa udział w Forum świadczy nie tylko o trafnie dobranych działaniach w zakresie promocji i marketingu, ale również o świadomie prowadzonej polityce społecznej odpowiedzialności biznesu.

Dziękujemy wreszcie (last but not least) wszystkim uczestnikom, których udział i zainteresowanie stanowi dla nas inspirację do pracy nad organizacją kolejnego Forum, jako znaczącego miejsca wymiany doświadczeń oraz budowania wiarygodnego dialogu w całym środowisku diabetologicznym.

Będziemy zaszczyceni, jeśli będziemy mogli liczyć na Państwa współpracę i udział w 2 Forum Nowoczesnej Diabetologii, które odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2019 r., ponownie w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy

Prof. Aleksandra Araszkiewicz

Prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr Andrzej Gawrecki
Lider Debaty Diabetes Innovations Day

Adrian Szulczyński

Warsztaty
dla pacjentów
WIĘCEJ
Warsztaty
dla członków zespołów terapeutycznych
WIĘCEJ
Konferencja
WIĘCEJ
Strefa nowych technologii
dla diabetologii
WIĘCEJ

Konferencja

  • System zamkniętej pętli, czyli „sztuczna trzustka”. Możliwości, różnice, wyzwania i szanse dla pacjentów
  • Digitalizacja oddziałów i poradni diabetologicznych. Perspektywy monitorowania i leczenia cukrzycy za pomocą „chmury” internetowej
  • Nowoczesna insulinoterapia
  • Nowoczesna edukacja diabetologiczna

Warsztaty dla członków zespołów terapeutycznych
„Nowoczesna kartoteka”

  • Połączenie urządzeń ciągłego monitorowania glikemii, glukometrów, krokomierzy ze smartfonem i „chmurą” internetową
  • Pobieranie danych o leczeniu cukrzycy z „chmury”
  • Przegląd najczęściej stosowanych aplikacji mobilnych
  • Integracja pomp insulinowych z glukometrem i aplikacją na smartfon
Piątek | 23 listopada

10:00-13:00

Warsztaty dla pacjentów

10:00

Otwarcie Strefy nowych technologii dla diabetologii

16:00-16:45

Sesja inauguracyjna konferencji „Forum Nowoczesnej Diabetologii” - dla zespołów terapeutycznych

17:00-20:00

Sesje warsztatowe dla lekarzy i członków zespołów terapeutycznych

20:30-21:30

Spotkanie Rady Programowej programu Nowoczesna Diabetologia

Sobota | 24 listopada

9:00-13:00

Sesje tematyczne dla członków zespołów terapeutycznych

13:30-15:30

II debata ekspertów: Diabetes Innovations Day – otwarta dla publiczności i mediów

Zobacz konsensus Diabetes Innovations Day 2017

Eksperci

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicz, Prof. UM

Diabetolog z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego oraz Szpitala im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

Prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

Dr n. med. Andrzej Gawrecki

Lider merytoryczny Projektu, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Mgr Adrian Szulczyński

Inicjator projektu i współorganizator spotkania. Prezes Zarządu Grupy casusBTL, wydawca portalu: diabetologiaonline.pl.

PRZEDSTAWICIELE ŚRODOWISKA MEDYCZNEGO

Prof. dr hab. Przemysława Jarosz-Chobot
specjalista diabetologii, specjalista pediatrii
Prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska
Endokrynolog, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec

Prof. dr hab. n. med., pediatra, endokrynolog i diabetolog dziecięcy, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska, Prof. UM

Specjalista pediatra, diabetolog, nefrolog, endokrynolog i diabetolog dziecięcy.

Dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz

Specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii.

Prof. Dr hab. n. med. Agnieszka Szypowska

Specjalista z zakresu diabetologii i pediatrii. Mazowiecki Konsultant w Dziedzinie Diabetologii.

Dr Natasza Tobiasz-Kałkun

Dr n. o zdrowiu, mgr pielęgniarstwa, położna dyplomowana

Dr n. med. inż. Bartłomiej Matejko

Adiunkt w Katedrze i Klinice Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Prof. dr hab. med. Piotr Trzonkowski

Kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dr n. med. Bogumił Wolnik

Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

PRZEDSTAWICIELE ŚRODWISKA PACJENTÓW

Mgr Jerzy Magiera

Prowadzi pierwszy i największy portal o cukrzycy w polskim Internecie – mojacukrzyca.org

Mgr Mariusz Masiarek

Prezes Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą MOJACUKRZYCA

Mgr Monika Zamarlik

Prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę.

PRZEDSTAWICIELE PIELĘGNIAREK I EDUKATORÓW

Mgr Teresa Benbenek-Klupa

Edukator ds. diabetologii

Danuta Urszula Bukowska

Pielęgniarka, specjalistka pielęgniarstwa diabetologicznego w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

Mgr Barbara Kucharska

Prezes Fundacji Diabeciaki

Mgr Monika Pietrzak

Magister pielęgniarstwa i specjalistka pielęgniarstwa diabetologicznego.

Mgr Beata Stepanow

Dyrektor Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej w Kleczewie

NOWE TECHNOLOGIE

Mgr inż. Szymon Czapla

Główny specjalista Nightscout Polska, inżynier i pomysłodawca serwisu

Inż. Miloš Kozak

Informatyk, programista (Praga, Czechy).

Inż. Grzegorz Stykowski

Inicjator, założyciel i administrator w Minimed 640G Klub Polska.

Inż. Adrian Tappe

Informatyk, programista (Linz, Austria)

Patronat

Patronat honorowy

Partnerzy

Partner warsztatów dla pacjentów

Złoty Sponsor

Srebrny Sponsor

Sponsor

Wystawca

Patronat Medialny

Mamy przyjemność poinformować, że 1 Forum Nowoczesnej Diabetologii zostało oficjalnym partnerem International Diabetes Federation, jako jedeno z wydarzeń towarzyszących Światowemu Dniu Cukrzycy

Zarejestruj się

Na konferencję „Forum Nowoczesnej Diabetologii” oraz sesje warsztatowe
Na warsztaty

 

MIEJSCE
WYDARZENIA

Poznań Congress Center
pawilon 15
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań

wejście/wjazd od ul. Śniadeckich

(Wejście Zachodnie)